Syntax Society

Styrelsen

Syntax Societys styrelse består för närvarande av:

Ordförande: filibus (Frederik Garvang)
Sekreterare: z-nexx (Johan Osvaldsson)
Kassör: cd32 (Johan Wahlström)
Vice ordförande: Vakant
Ledamot: Vakant
Suppleant 1: Vakant
Suppleant 2: Vakant