Syntax Society

Om föreningen

Syntax Society kommer från latinets "Syntax" och engelskans "Society". Syntax Society grundades år 1999 i Landskrona.